زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها - شنبه بیست و سوم بهمن 1389
نمره فیزیک حریق آتشنشانی استاد عسکریان - جمعه بیست و دوم بهمن 1389
شرکت در فعالیتهای فرهنگی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات کسب و کار - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات نرم افزار - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات خدمات بندری - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
نمرات روابط عمومی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات حسابداری - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات پالایش گاز - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته آتشنشانی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات فناوری اطلاعات - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اطلاعيه سازمان سنجش درباره ثبت نام از داوطلبان پذيرش دانشجو از دوره كارداني به كارشناسي سال 90 - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
پذیرش دوره جدید علمی-کاربردی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها - پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته نرم افزار - دوشنبه هجدهم بهمن 1389
ثبت نام هفتمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد - پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389
اردوی راهیان نور - پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389
اطلاعیه سازمان سنجش در مورد پذیرش در دوره های جدید علمی-کاربردی بهمن 1389 - چهارشنبه سیزدهم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته روابط عمومی - چهارشنبه سیزدهم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته مدیریت خدمات بندری - چهارشنبه سیزدهم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته حسابداری - چهارشنبه سیزدهم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته کسب وکار - چهارشنبه سیزدهم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته پالایش گاز - یکشنبه دهم بهمن 1389
اعلام نمرات رشته آتشنشانی - شنبه نهم بهمن 1389
نمرات درس مدیریت خدمات بندری - شنبه نهم بهمن 1389
اعلام نمرات روابط عمومی - شنبه نهم بهمن 1389
عکس هايي از عسلويه و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - یکشنبه هجدهم مهر 1389
شهريه دوره هاي کارداني علمي - کاربردي پودماني - شنبه هفدهم مهر 1389
رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - جمعه شانزدهم مهر 1389