زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها - شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹
نمره فیزیک حریق آتشنشانی استاد عسکریان - جمعه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۹
شرکت در فعالیتهای فرهنگی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات کسب و کار - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات نرم افزار - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات خدمات بندری - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
نمرات روابط عمومی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات حسابداری - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات پالایش گاز - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته آتشنشانی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات فناوری اطلاعات - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اطلاعيه سازمان سنجش درباره ثبت نام از داوطلبان پذيرش دانشجو از دوره كارداني به كارشناسي سال 90 - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
پذیرش دوره جدید علمی-کاربردی - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها - پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته نرم افزار - دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹
ثبت نام هفتمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد - پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹
اردوی راهیان نور - پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹
اطلاعیه سازمان سنجش در مورد پذیرش در دوره های جدید علمی-کاربردی بهمن 1389 - چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته روابط عمومی - چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته مدیریت خدمات بندری - چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته حسابداری - چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته کسب وکار - چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته پالایش گاز - یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات رشته آتشنشانی - شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹
نمرات درس مدیریت خدمات بندری - شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹
اعلام نمرات روابط عمومی - شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹
عکس هايي از عسلويه و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۹
شهريه دوره هاي کارداني علمي - کاربردي پودماني - شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹
رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹